jump to navigation

Modele de Reclamatii

In speranta ca aceste informatii vor fi de folos, Asociatia Clientilor Bancilor din Romania a decis introducerea a unei noi pagini, in cadrul careia sa posteze principalele acte legislative ce reglementeaza protectia clientilor de servicii financiare dar si modele de reclamatii (ciorne ptr update). Si vom posta intai reclamatiile (fiind mai numeroase decat legile de protectie) iar la comentarii ve-ti gasi legile de reglementare.

Daca cumva cineva considera ca exista si o alta lege din aceasta categorie si nu o regaseste aici il rugam sa se adreseze asociatiei pe pagina de CONTACT si sa ne trimita numarul acesteia si o sa fie publicata.

Reclamatii

Sunt foarte multi clienti ce cauta modele de reclamatii atat pentru Comision de Risc, Marirea Dobanzii Fixe cat si pentru prelungirea RMO.
Asa ca am decis sa public reclamatiile depuse de mine in aceste 3 spete, iar cei interesati sa le adapteze in functie de specificul fiecaruia. Mentionez ca acestea sunt realizate de o persoana fara cunostiinte juridice si nu va garanteaza succesul.

Plangere pentru retinere Comision de Risc

Catre: Autoritatea Nationala de Protectia Consumatorilor
In atentia: Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bucuresti
cu sediul in: Str. Transilvaniei nr.2, sect.1, cod 010798
Tel.:021. 310.63.75, Fax: 310.63.80; E-mail: irinavasile@anpcnet.ro

Subsemnatii

XXXXXX XXXXXXX, cetatean roman, domiciliata in XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, identificata cu CI seria XX, nr. XXXXXXX, eliberata de XX la data de XXXXXXX, casatorita, CNP XXXXXXX;
si
XXXXXX XXXXXXX, cetatean roman, domiciliat in XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, identificata cu CI seria XX, nr. XXXXXXX, eliberata de XX la data de XXXXXXX, casatorit, CNP XXXXXXX;

Ambii formulam prezenta:

PLANGERE

Impotriva VOLKSBANK ROMANIA SA, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Sos. Mihai Bravu nr. 171, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/58/2000, cod unic de inregistrare 12564356;

I. Situatia in fapt

In data de xxxxxx am incheiat Conventia de Credit nr xxxxxxxxxxxxxx cu SC Volksbank Romania SA – Agentia xxxxxxxxx din ( adresa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx reprezentata de xxxxxxxxx – Director Agentie si xxxxxxxxxxx – Administrator Cont. xxxxxxxxxxx – Administrator Cont.

Totul, din punct de vedere al comisionului de risc, a decurs aproape normal pana in data de 21.06.2010, odata cu aparitia OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 389 din 11 iunie 2010.

Conform documentelor semnate (documente anexate prezentei plangeri), in speta, contract/conventie de credit, plan de rambursare anexa a conventiei, ratele lunare aferente anului 2010 pana la data curenta ce trebuiesc achitate (si achitate) de noi sunt urmatoarele:

Data: xx/06/2010 AAA euro
Data: xx/07/2010 AAA euro
Data: xx/08/2010 AAA euro

Conform contractelor, la data scadenta, banca debiteaza conturile nostre (cont euro: RO24 VBBU 2511 AAAA AAAAAAA sau cont ron RO86 VBBU 2511 AAAA AAAAAA ) deschise la Agentia Volksbank XXXXXXXX cu sumele respective. Concomitent cu conventia au fost semnate solicitari de deschidere de cont si Conditiile Generale de Afaceri ale Bancii Volksbank.
In fapt, banca in aceasta perioada a debitat conturile cu urmatoarele sume, conform extrase de cont anexate prezentei:

Data: xx/06/2010 BBB euro (un plus de CC euro, reprezentand comision de risc)
Data: xx/07/2010 BBB euro (un plus de CC euro, reprezentand comision de risc)
Data: xx/08/2010 BBB euro (un plus de CC euro, reprezentand comision de risc)

In total rezultand in aceste 3 luni debitarea contului cu DDDDD euro peste sumele conform contractului, si sunt convins ca acest lucru o sa continuie si lunile viitoare. Am incercat sa rezolv pe cale amiabila aceasta situatie inca din AA BB CC, conform notificarii adresate bancii avand nr XXX de inregistrare la banca, prin intalniri directe cu persoane din banca, prin nenumarate telefoane si mailuri. Insa fara succes
Tot ce am putut afla a fost ca sumele retinute lunar reprezinta aplicarea in continuare a Comisionului de Risc si dupa aparitia OUG 50/2010, deci ignorarea legislatiei in vigoare, si implicit clauzele contractuale, cea ce aure ca efect incalcarea drepturilor consumatorilor.

II. Nerespectarea clauzelor contractuale:

In Conventia de Credit nr XXXXXX/ XXXXX si alte documente semnate odata cu aceasta se mentioneaza:

A) Conditiile Generale ale Conventiei la Art. 3.5):

“Comisionul de risc – Pentru punerea la dispozitie a creditului, Imprumutantul datoreaza bancii un comision de risc, aplicat la soldul creditului, care se plateste lunar, pe toata perioada creditului, modul de calcul si scadenta/scadentele platii acestuia se stabilesc in Conditiile Speciale.”

Cu toate ca am instiintat banca prin notificarea AAAA/ BBBBB in baza acestui articol, si al OUG 50/2010, asupra incalcarii legislatiei in vigoare si a art. 12.3 din conventie, care prevede ca „ Prezenta conventie este intocmita, se executa si se interpreteaza conform vointei partilor, fiind guvernata de legea romana”, banca continua in mod intentionat aplicarea acestui articol si retinerea din cont a acestui comision de risc si dupa data intrarii in vigoare ale acestei ordonante de urgenta dar si a Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori.
In fapt banca continua practicile abuzive asupra clientilor, initiate cu modificarea dobanzii fixe, continuate cu prelungirea CRMO si acum cu comisionul de risc, toate acestea intamplandu-se sub lipsa de actiune a organelor abilitate de a stopa aceste practici.

III. Clauze abuzive in Conventia de Credit nr. XXX CCC BBBB

Avand in vedere prevederile articolului 117, punctele 1) si 2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006, coroborate cu prevederile articolelor 1 si 4 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, dar si cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 174/ 2008, dar si Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 50/2010, Conventia de Credit contine clauze abuzive si va rog a constata acest lucru si a face tot ce este necesar pentru eliminarea acestora din contract, in special (dar nu numai):

Sectiunea 10) Costuri Suplimentare – integral din Conditii Generale ale Conventiei,

precum si obligarea bancii de a se supune legislatiei in vigoare imediat in cea ce priveste Comisionul de Risc si returnarea tuturor sumelor retinute abuziv (in forma contiunua) din contul nostru.

– Pentru sumele constatate a fi retinute illegal solicitam, in baza reciprocitatii in clauze, dobanzi si dobanzi penalizatoare in cuantum si in acelasi mod de calcul pe care banca le aplica in cazul in care subsemnatii refuzam sa le platim, si anume: Dobanda art 3 lit a), Art. 4 lit. a) Comision de penalizare si Art. 4 lit. b) Rata dobanzii penalizatoare din Conditii Speciale ale Conventiei.

Pentru cele mentionate mai sus, solicitam Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor investigarea acestui abuz si luarea masurilor pe care le considera de cuviinta in conformitate cu prerogativele conferite de lege, in vederea anularii clauzelor abuzive, obligarea bancii de respectare a contractelor incheiate cu subsemnatii din Conventia de credit nr. XXXXX XXXXX XXXX si a legislatiei in vigoare.

Anexam prezentei urmatoarele documente, in copie:
1. Contractul de Credit Bancar nr. XXXXXXXXX
2. Anexa 1 la Conventie – Scadentarul semnat si agreat de parti.
3. Notificararea trimisa bancii nr XXX / AA BB CC
4. Extrasul de cont aferent datelor in care contul a fost debitat abuziv
5. Conditii Generale de Afaceri ale Bancii Volksbank Romania.
6. Carti de Identitate ale subsemnatilor

Nume, Prenume / Semnaturi DATA: YYYYYYY

Alt model ptr Comision Risc:Bucuresti, 28 iunie 2010

CĂTRE
S.C VOLKSBANK ROMÂNIA S.A
Sos. Mihai Bravu nr. 171, Sector 2, Bucureşti

In speranta rezolvarii pe cale amiabila, va inaintam prezenta

SOLICITARE
Subsemnatii,
XXXXX, domiciliat in XX, identificat cu CI, seria XX, nr.XXX, eliberat de XXX, la data de XXX, CNP XXX, in calitate de Imprumutat si

XXXXX, domiciliat in XX, identificat cu CI, seria XX, nr.XXX, eliberat de XXX, la data de XXX, CNP XXX, in calitate de Codebitor,

casatoriti si semnatari ai Conventiei de Credit nr. NNNN/DDMMYYY, incheiata cu Volksbank Romania (sucursala XXX),

solicităm conform art.1 din Legea nr. 193/2000 si al OUG 50/2010, privind clauzele abuzive, formulate ambiguu:

A) Incetarea cu data de 21.06.2010 a încasării Comisionului de Risc perceput abuziv, comision mentionat la art. 5 lit a) „0.165 % aplicat la soldul creditului, platibil lunar in zile de scadenta, pe toata perioada de derulare a Conventiei de credit”, eliminarea art. 5 lit a) din conventie, precum şi rambursarea sumelor aferente acestui comision, încasate până în prezent sau considerarea lor cu titlu de plăţi anticipate.

Precizam ca mai sus mentionata convenţie de credit nu precizează ce “riscuri” acoperă „Comisionul de Risc“, in condiţiile in care banca încasează 2% penalităţi la valoarea sumelor datorate şi neplătite la scadenţă, iar banca are garanţie reală imobiliară de rang I asupra imobilului. Astfel, Comisionului de Risc reprezintă o interpretare unilaterală şi abuzivă a condiţiilor şi clauzelor contractuale si de asemenea contravine OUG 50/2010, art. 35 lit. b) si art. 36.

B) Eliminarea clauzelor abuzive din conventia mentionata, si anume:
– art. 3 lit. d) „Data ajustării dobânzii – Banca isi rezerva dreptul de a revizui rata dobanzii curente in cazul aparitiei unor schimbari semnificative pe piata monetara, comunicand Imprumutatului noua rata a dobanzii; Rata dobanzii astfel modificata se va aplica de la data comunicarii”;

– art. 8.1 lit. a) liniuţa a 2-a şi a 3-a din Condiţii Generale ale Convenţiei „Împrumutatul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a sumei precizate, a dobânzilor sau oricăror alte costuri datorate: – conform altor convenţii încheiate de împrumutat cu banca, sau conform altor convenţii de credit încheiate de împrumutat cu alte societăţi financiare de credit. ”

– art. 8.1 lit. c) din Condiţii Generale ale Convenţiei „În cazul apariţiei unei situaţii neprevăzute care în opinia băncii face să devină improbabil ca împrumutatul să-şi poată îndeplini obligaţiile asumate conform Convenţiei.”

– art. 8.1 lit. d) din Condiţii Generale ale Convenţiei „In cazul aparitiei unei situatii neprevazute conform careia, in opinia Bancii, creditul acordat nu mai este garantat corespunzator;”

– art. 10.1 din Condiţii Generale ale Convenţiei „Referitor la Convenţie pot apărea, la data semnării sau ulterior modificări de interpretare ale oricărei legi, prevederi sau reglementări aplicabile, care: lit. a) supun Banca la orice impozit, taxă cu privire la creditele acordate sau la obligaţiile sale de a acorda credite sau care schimbă baza de impozitare pentru suma principală şi dobânti la creditele acordate sau care se referă la orice alte sume datoraterezultând din Convenţie cu privire la creditele acordate sau la obligaţia sa dea acorda credite în conformitate cu prevederile legale în baza cărora funcţionează şi este organizată banca. lit. b) impun, modifică sau consideră aplicabile orice rezervă, depozit special sau orice cerinţă similară (de ex. în corelaţie/legătură cu propunerea noului Acord de la Basel privind capitalul propus de către Comitetul de Supraveghere a Băncilor Basel) afectează activele Băncii, constituite cu sau pentru costurile Băncii sau care impun Băncii orice altă condiţie care afectează creditele acordate sau obligaţia sa de a acorda credite. lit. c) al căror rezultat este: I. creşterea costurilor Băncii legate de acordarea sau de punerea la dispoziţie a oricărui credit; II. reducerea cuantumului oricărei sume primite sau a oricărei creanţe a Băncii, în baza Convenţiei”

– art. 10.2 din Condiţii Generale ale Convenţiei „În oricare din cazurile mai sus menţionate în termen de 15 zile de la data la care a fost notificat în scris de către Bancă, Împrumutatul va plăti acesteia sumele suplimentare astfel încât să compenseze Banca pentru creşterile costurilor, sau altor rambursări.”

Mentionam ca de la acordarea creditului si pana in prezent nu am inregistrat nicio zi de intarziere la plata ratelor.
Avem convingerea că veţi rezolva favorabil prezenta solicitare, dar in situaţia în care nu veţi da curs prezentei solicitări şi nu o vom rezolva pe cale amiabilă, ne vom adresa instituţiilor abilitate:
– Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului – Oficiului pentru protecţia consumatorului ;
– Bancii Nationale a Romaniei
– Instanţei de judecată.

Anexăm copie dupa contract şi planul de rambursare si totodată vă comunicăm datele de contact: XXXX, telefon NNNN, e-mail: XXX@yahoo.com

Cu stima,

XXX YYYY
Bucuresti, 28 iunie 2010

Pentru a contesta Modificarea DOBANZII FIXE:

Catre: Autoritatea Nationala de Protectia Consumatorilor
In atentia: Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bucuresti
cu sediul in: Str. Transilvaniei nr.2, sect.1, cod 010798
Tel.:021. 310.63.75, Fax: 310.63.80; E-mail: irinavasile@anpcnet.ro

Subsemnatii

XXXXXX XXXXXXX, cetatean roman, domiciliata in XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, identificata cu CI seria XX, nr. XXXXXXX, eliberata de XX la data de XXXXXXX, casatorita, CNP XXXXXXX;
si
XXXXXX XXXXXXX, cetatean roman, domiciliata in XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, identificata cu CI seria XX, nr. XXXXXXX, eliberata de XX la data de XXXXXXX, casatorit, CNP XXXXXXX;

Ambii formulam prezenta:

PLANGERE

Impotriva VOLKSBANK ROMANIA SA, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Sos. Mihai Bravu nr. 171, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/58/2000, cod unic de inregistrare 12564356;

I. Situatia in fapt

………………………………
Observatii:
– Se descriu, in prima parte, factorii determinati ce au contribuit in luarea deciziei de contractare a creditului, fara a omite ca dobanda fixa a fost un element decisiv.
– Se mentioneaza modul de “negociere” al contractului, data cand a fost primit pentru studiu.
– Se vor exemplifica, in cazul in care exista, documente prealabile semnarii contractului, de exemplu simulari scadentar de credite si daca acestea au mentionat procentul de dobanda si comisioanele, eventual scrise de mana de catre reprezentantii banci.
– se detaliaza colaborarea intre data semnarii si data notificarii
– Se mentioneaza data primirii notificari si data majorarii dobanzii
– Se vor face consideratii asupra continutului notificarii, de genul: motivate, lipsa explicita a procentului de marire a dobanzii, lipsa datei de aplicare a acestuia,
– Vor fi mentionate toate demersurile facute pentru rezolvarea amiabila a situatiei
– Orice considerati util si elocvent in aceasta speta.

II. Nerespectarea clauzelor contractuale:

Articolul 3, litera (a) din Conditiile speciale ale conventiei, indica rata dobanzii ca fiind de “5.95% p.a. dobanda fixa”.

Asa cum am aratat mai sus, in prezentarea faptica a situatiei contractuale, Banca a majorat in mod unilateral rata dobanzii de la 5.95% la 7.45%. Mai mult, Banca nu a comunicat aceasta majorare, imputand subsemnatilor plata diferentei, reprezentand majorarea, fara vreo notificare prealabila. In aceste conditii, Banca a continuat abuzul, nelimitandu-se doar la majorarea unilaterala a ratei dobanzii, fixa, conform conventiei, ci a aplicat si penalitati de intarziere pentru neplata la timp a diferentei rezultate. Este de neconceput aplicarea unei penalitati contractuale, unei datorii aparute in sarcina subsemnatilor, fara temei contractual si fara vreo instiintare prealabila.

Suma lunara de plata a fost marita in data de xx xx xx, iar notificarea din partea bancii am primit-o in data de yy yy yy, iar la diferenta de plata s-au adaugat in mod abuziv penalitati.

Articolul 13 punctul 1 din Conditiile Generale ale Conventiei, prevede in mod clar ca: “Orice modificare a clauzelor conventiei se va efectua exclusiv in baza acordului partilor, urmand a fi consemnata prin act aditional”. In continuare articolul 13. punctul 4 din Conditiile Generale ale Conventiei, prevede ca: “Fac parte integranta din prezenta conventie anexele acesteia, precum si documentele asupra carora partile au convenit expres (Anexa 1 – scadentarul)”.

Astfel, este evident ca la incheierea Contractului partile au inteles ca orice modificare a Conventiei, de orice natura, sa fie facuta numai in baza acordului ambelor parti. Niciuna dintre parti nu are calitatea si dreptul de a modifica unilateral Conventia.

Din cele doua puncte ale articolului 13 din Conventia de Credit nr. Xxxxxx /xxx. Yy yy.2007 rezulta in mod clar ca obligatiile noastre de plata sunt cele inscrise in Scadentar, reprezentand Anexa 1 la Conventie, ce poarta semnaturile subsemnatilor, fiind astfel acceptat de noi, iar modificarea acestuia nu se poate efectua fara acordul nostru in scris.

Avand in vedere ca Scadentarul este parte integranta a Conventiei, reprezentand modalitate de efectuare a platilor si avand in vedere prevederile articolului 13 punctul 1 din Conventie, rezulta, in mod clar, ca partile Conventiei trebuie sa negocieza orice modificare a acesteia, iar modificarile convenite de catre parti se vor consemna in scris, incheindu-se in acest sens un Act Aditional la Conventie.

III. Clauze abuzive in Conventia de Credit nr. Xxxxx xxx xxxx

Avand in vedere prevederile articolului 117, punctele 1) si 2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006, respectiv:
“Art. 117. –
(1) Instituţiile de credit pot derula tranzacţii cu clienţii doar pe baze contractuale, acţionând într-o manieră prudentă şi cu respectarea legislaţiei specifice în domeniul protecţiei consumatorului.
(2) Documentele contractuale trebuie să fie redactate astfel încât să permită clienţilor înţelegerea tuturor termenilor şi condiţiilor contractuale, în special a prestaţiilor la care aceştia se obligă potrivit contractului încheiat. Instituţiile de credit nu pot pretinde clientului dobânzi, penalităţi, comisioane, ori alte costuri şi speze bancare, dacă plata acestora nu este stipulată în contract”

coroborate cu prevederile articolelor 1 si 4 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, respectiv:

“Art. 1. – (1) Orice contract încheiat între comercianţi şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate.
(2) În caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului.
(3) Se interzice comercianţilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

Art. 4. – (1) O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.
(2) O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv.
(3) Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidenţiază că acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. Dacă un comerciant pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens.
(4) Lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege redă, cu titlu de exemplu, clauzele considerate ca fiind abuzive”,

Conventia de Credit contine clauze abuzive.

Conditiile Speciale ale conventiei sunt prezentate, in tabel, pe o coloana sau doua. Liniile ce delimiteaza coloanele si randurile tabelului sunt ingrosate pentru a delimita puternic informatiile cuprinse in acestea, ingreunand semnificativ lecturarea informatiilor. Prin aceasta delimitare se stimuleaza, in mod evident, citirea selectiva a contractului, ascunzandu-se astfel prevederile abuzive ale contractului. Mai mult, sunt folositi prescurtari si termeni tehnici neexplicati in cadrul contractului. In acest sens apar prescurtari cum ar fi: “p.a.”, termeni tehnici precum: “dobanda”, “dobanda curenta”, “DAE”,”schimbari semnificative”, “piata monetara”, “comision de risc”, “flat” etc. care neexplicati si neindividualizati ingreuneaza vadit intelegerea contractului.

Astfel, cuprinsul Conditiilor speciale ale conventiei devine echivoc, neclar si necesita cunostinte de specialitate.

La articolul 3, litera (d) din Conditiile speciale ale conventiei, privind “Data ajustarii dobanzii” s-a inserat o clauza neclara, echivoca si care necesita cunostinte de specialitate. Astfel, in tabel, in coloana din stanga se indica data ajustarii dobanzii, iar in detaliile inserata in coloana aferenta din partea dreapta a tabelului se include o clauza abuziva care nu are nicio legatura cu elementul pe care ar trebui sa-l detalieze. In acest sens Data ajustarii dobanzii este detaliata astfel: “Banca isi rezerva dreptul de a revizui structura ratei dobanzii curente in cazul aparitiei unor schimbari semnificative pe piata monetara, comunicand Imprumutatului noua structura a ratei dobanzii; Rata dobanzii astfel modificata se va aplica de la data comunicarii;”. Prin felul in care aceasta clauza este formulata nu se intelege, in nicio masura, care este dreptul rezervat de Banca. Structura ratei dobanzii se identifica, in mod normal, cu elementele ce alcatuiesc valoare acesteia, respectiv elementele constitutive ale formulei in baza careia este calculata. Dreptul rezervat in aceasta clauza este neclar si echivoc. Mai departe, rezervarea acestui drept neidentificat, nedeterminabil si neexplicat, este conditionata de cazul aparitiei unor schimbari semnificative pe piata monetara. Acest aspect intareste caracterul de neclar si echivoc al clauzei, presupunand cunostinte de specialitate pentru intelegerea dimensiunilor celor prezentate, respectiv o cunoastere intima a pietei monetare, a dinamicii acesteia. Mai mult, Banca va comunica “noua structura a ratei dobanzii”, iar aceasta noua structura “se va aplica de la data comunicarii”. In acest fel expresia “schimbare semnificativa” va fi intotdeauna la aprecierea unilaterala a bancii, subsemnatii nefiind in masura a influenta in vreun fel interpretarea unilaterala a bancii privind expresia in cauza. Necunoscand si neintelegand dreptului rezervat de banca prin aceasta clauza imposibil de descifrat, neindicarea vreunei limite in ceea ce priveste situatiile ce s-ar incadra in sfera “schimbarilor semnificative pe piata monetara”, Banca a ascuns o clauza abuziva in contract mascata de un titlu inselator, respectiv data ajustarii dobanzii. Reacredinta Bancii este data si de mentionarea expresa in contract, la art. 3 lit. a) privind rata dobanzii curente, ca aceasta este dobanda fixa, respectiv nu se poate modifica. Mai mult, subsemnatii, platim lunar un comision de risc, conform art. 5. lit. a) din contract, ceea ce confera acestei clauze, pe langa caracterul de neclar, echivoc, ce necesita cunostinte de specialitate si caracterul de inutila.

Articolul 5 litera f) din Conditii Speciale prevede un comision de rezerva, explicat la art. 3.11. din Conditiile Generale ale Conventiei. Comisionul de rezerva este datorat “ca urmare a obligatiei bancii de a constitui rezerva minima obligatorie la BNR”. avand in vedere ca nu exista o relatie directa intre serviciile oferite de banca si cerintele Bancii Nationale a Romaniei privind rezervele minime obligatorii, acestea din urma fiind obligatii ale Bancii conform normelor de reglementare a activitatii bancare si nu au nicio legatura cu serviciile oferite.

Articolul 6 din Conditii Speciale ale Conventiei, prevede, in mod abuziv, ca “valoarea anuitatii se va modifica in mod corespunzator in conditiile punctului 3.d) …”. Avand in vedere ca partile contractante au convenit in mod expres asupra Scadentarului, Anexa 1 la Conventie, iar acesta contine fiecare anuitate in parte de la data inceperii derularii creditului si pana la stingerea acestuia, este evident ca anuitatea nu se poate modifica decat prin incheierea unui act aditional ce modifica Scadentarul.

Articolul 10 din Conditiile Generale ale Conventiei impune in sarcina subsemnatilor costuri ce pot aparea rezultand din “modificari de interpretare ale oricarei legi prevederi sau reglementari aplicabile” in sarcina Bancii. Aceasta clauza este abuziva deoarece Banca nu are dreptul de a-si transfera obligatiile constituite de lege in sarcina sa si in legatura cu activitatea pe care Banca o desfasoara.

Pentru cele mentionate mai sus, solicitam BNR, prin corpul de control al Domnului Guvernatoru Mugur Isarescu investigarea acestui abuz si luarea masurilor ce se impun in conformitate cu prerogativele conferite de lege, in vederea anularii clauzelor abuzive susmetionate, din Conventia de credit nr xx ccc vvvv vn .2007.

Anexam prezentei urmatoarele documente, in copie:
1. Contractul de Credit Bancar nr. xxxxx xxx xxxxx
2. Anexa 1 la Conventie – Scadentarul initial semnat si agreat de parti.
3. Adresa primita din partea bancii
4. Extrasul de cont (ptr dovedirea platilor, majorarea ratelor precum si a penalitatilor)
5. Notificarea din data xx xx xx adresata de subsemnatii bancii ( ptr a dovedii intentia de rezolvare a situatiei pe cale amiabila, eventual si raspunsul bancii la aceasta)

xxxxxxxxxxxxxxx
yyyyyyyyyyyyyyy

Plangere pentru prelungire Comision RMO:
Catre: Autoritatea Nationala de Protectia Consumatorilor
In atentia: Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bucuresti
cu sediul in: Str. Transilvaniei nr.2, sect.1, cod 010798
Tel.:021. 310.63.75, Fax: 310.63.80; E-mail: irinavasile@anpcnet.ro

Subsemnatii

XXXXXX XXXXXXX, cetatean roman, domiciliata in XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, identificata cu CI seria XX, nr. XXXXXXX, eliberata de XX la data de XXXXXXX, casatorita, CNP XXXXXXX;
si
XXXXXX XXXXXXX, cetatean roman, domiciliata in XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, identificata cu CI seria XX, nr. XXXXXXX, eliberata de XX la data de XXXXXXX, casatorit, CNP XXXXXXX;

Ambii formulam prezenta:

PLANGERE

Impotriva VOLKSBANK ROMANIA SA, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Sos. Mihai Bravu nr. 171, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/58/2000, cod unic de inregistrare 12564356;

I. Situatia in fapt

In data de xxxxxx am incheiat Conventia de Credit nr xxxxxxxxxxxxxx cu SC Volksbank Romania SA – Agentia xxxxxxxxx din ( adresa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx reprezentata de xxxxxxxxx – Director Agentie si xxxxxxxxxxx – Administrator Cont.

Totul a decurs aproape normal pana in data de xxxxxxxxx
Conform documentelor semnate (documente anexate prezentei plangeri), in speta, plan de rambursare anexa a conventiei, ratele lunare aferente anului 2009 pana la data curenta ce trebuiesc achitate (si achitate) de noi sunt urmatoarele:

Data: xx/01/2009 AAA euro
Data: xx/02/2009 AAA euro
Data: xx/03/2009 AAA euro
Data: xx/04/2009 AAA euro

Conform contractelor, la data scadenta, banca debiteaza conturile nostre (cont euro: RO24 VBBU 2511 AAAA AAAAAAA sau cont ron RO86 VBBU 2511 AAAA AAAAAA ) deschise la Agentia Volksbank XXXXXXXX cu sumele respective. Concomitent cu conventia au fost semnate solicitari de deschidere de cont si Conditiile Generale de Afaceri ale Bancii Volksbank.
In fapt, banca in aceasta perioada a debitat conturile cu urmatoarele sume, conform extrase de cont anexate prezentei:
Data: xx/01/2009 BBB euro (un plus de CC euro)
Data: xx/02/2009 BBB euro (un plus de CC euro)
Data: xx/03/2009 BBB euro (un plus de CC euro)
Data: xx/03/2009 BBB euro (un plus de CC euro)
In total rezultand in aceste patru luni debitarea contului cu DDDDD euro peste sumele conform contractului, si sunt convins ca acest lucru o sa continuie si lunile viitoare. Am incercat sa rezolv pe cale amiabila aceasta situatie inca din AA BB CC, conform notificarii adresate bancii avand nr XXX de inregistrare la banca, prin intalniri directe cu persoane din banca, prin nenumarate telefoane si mailuri. Insa fara succes
Tot ce am putut afla a fost ca sumele retinute lunar in plus fata de contract reprezinta prelungirea aplicarii Comisionului de Rezerva Minima Obigatorie si pentru anul 2009. Din informatiile rezultate din extrasele de cont la rubrica explicatii banca scrie “Rambursare comision MRR Credit”, termenul de “Comision MRR” nefiind prevazut in Conventie, atat in Conditii Speciale cat si in Conditii Generale. Cerand aceste informatii despre termen bancii acestia mentioneaza ca este unul si acelasi lucru cu Comisionul de Rezerva Minima Obigatorie cu toate ca nu exista elemente de legatura in contract.

II. Nerespectarea clauzelor contractuale:

In Conventia de Credit nr XXXXXX/ XXXXX si alte documente semnate odata cu aceasta se mentioneaza:

A) Conditiile Generale de Afaceri ale Bancii Volksbank la Art. 11):

“Clientul are obligatia de a verifica confirmarile, extrasele de cont si orice alt document primit de la Banca, la momentul primirii acestora. Banca este tinuta sa verifice sis a rectifice eventualele erori numai de la momentul primirii de la client a sesizarii scrise in care suntmentionate erorile constatate. … In cazul in care Banca identifica una sau mai multe erori in confirmarile, extraselor de cont sau alte documente transmise Clientului, ea va efectua rectificarile necesare si va anunta Clientul fara intarziere, prin orice mijloc de comunicare.”

Cu toate ca am instiintat banca prin notificarea AAAA/ BBBBB in baza acestui articol asupra erorii din extrasul de cont din data de AA BB CC, banca nu a corectat aceasta eroare si nu a raspuns (comunicat) in conformitate cu cele reclamate. In plus, aceste erori au continuat in cele 4 luni ale anului 2009, fara a argumenta in conformitate cu contractul si legislatia romana in vigoare, aceasta forma continua de furt din contul clientului bazata pe abuz de incredere.

B) Conditiilor Speciale ale Conventiei la Capitolul 9):

“Orice notificare sau solicitare se va face in scris si va fi considerate corect efectuata a) Daca va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire b) Prin inamanare directa Partii careia ii este adresata;”

Mentionez ca in legatura cu aceasta Conventie de credit nu am primit nicio notificare din partea bancii Volksbank Romania.

C) Conditiilor Generale Sectiunea 13 – pct 13.1):

“Orice modificare a clauzelor Conventiei se va efectua exclusiv in baza acordului partilor, urmand a fi consemnata prin act aditional, …”

Dupa cum mentionam si in descrierea situatiei, banca invoca verbal (evitand expres o adresa scrisa) prelungirea comisionului de rezerva minima obligatorie peste data de 31.12.2008. Insa in conformitate cu acest articol de mai sus pentru a putea modifica contractul este nevoie de acordul scris al partilor, concretizat printr-un act additional.
In conformitate cu Contractul semnat de parti, “Scadentarul” este anexa a acestuia, deci parte integrala din intelegere, si prin prelungirea comisionului de rezerva minima obligatorie si pentrul anul 2009 rezulta modificarea sumelor de plata lunare, deci necesita un accord al partilor, fapt care nici nu a fost propus de banca.

D) Conditiilor Generale Sectiunea 12 – pct 12.1):

“Partile subscrise vor depune toate diligentele pentru rezolvarea pe cale amiabila orice neintelegere sau litigiu aparute intre ele, intemeiate pe Conventie. Daca nu se poate perfecta o intelegere, partile convin sa se adreseze instantei romane competente”

Toate incercarile mele de a rezolva pe cale amiabila, timp de 4 luni, au avut ca unic scop perceput de mine din partea Bancii, tragerea de timp prin amanari succesive ale unui raspuns, iar in momentul in care acesta a fost emis nu raspundea in fapt la sesizarile facute, si nici nu era comunicat (notificat) conform contractului, tocmai pentru a nu putea fi considerat document emis de banca.

E) Conditiile Speciale ale Conventiei la capitolul 5) litera (e):

“Comision de rezerva minima obligatorie: 1.85% p.a., aplicat la soldul creditului, pana la data de 31.12.2008, platibil lunar odata cu dobanda, la scadenta anuitatilor prevazute la pct. 6)- “Rambursare” de mai jos. Valoarea comisionului se va modifica in mod carespunzator in conditiile pct 3.12 – “Comision de rezerva minima obligatorie” din Conditii Generale, in cazul ramburasarii in avans sau al modificarii scadentei finale. Banca isi rezerva dreptul de a modifica in mod corespunzator valoarea sau perioada de aplicare a acestui comision, in cazul in care obligatiile sau conditiile impuse de Banca Nationala a Romaniei cresc/se diminueaza/se elimina aducand acest lucru la cunostiinta imprumutantului”

iar in Conditiile Generale ale Conventiei la pct. 3.12) articol invocat mai sus se adauga:

“Comisionul de datorat ca urmare a obligatiei bancii de a constitui rezerva minima obligatorie la Banca Nationala a Romaniei. Valoarea comisionului de rezerva minima obligatorie este stabilita in functie de valoarea obligatiei bancii.”

Cu toate ca nu putem admite prelungirea acestui comision, constatam ca in conformitate cu propriile definitii “Valoarea comisionului de rezerva minima obligatorie este stabilita in functie de valoarea obligatiei bancii.” Banca a incalcat aceasta clauza inca de la inceputul derularii contractului neactualizand aceasta valoare cu toate ca in aceasta perioada, pentru rezervele minime obligatorii pe care bancile le constituie la Banca Centrala, au beneficiat de dobanzi din ce in ce mai mari iar comisionul de 1.85% a ramas acelasi pe toata aceasta perioada.
Pentru confirmarea dobanzilor primite de la BNR pentru depozitele constituite in euro, in conformitate cu normele acesteia privind institutiile financiare, va exemplific cu date conform site-ului Bancii Nationale ale Romaniei:

AN LUNA Dobanda primita ptr Depozite in EURO
2008 mai 1,55
2008 iunie 1,65
2008 iulie 1,75
2008 august 1,90
2008 septembrie 2,00
2008 octombrie 2,35
2008 noiembrie 2,75
2008 decembrie 2,80

Toate aceste majorari de dobanzi sunt numai in favoarea Bancii si in conformitate cu conditiile contractuale obligau pe aceasta sa diminueze proportional Comisionul de Rezerva Minima Obligatorie fata de valoarea initiala a acestuia, lunar, ori de cate ori au aparut modificari de dobanda. Acest articol din contract banca nu-l respecta, preferand a se imbogatii nemeritat, de pe urma noastra.

Am solicitat prin adresa nr AAAA/AA BB CC punctul de vedere al Bancii Nationale a Romaniei referitor la modul de definire a clauzei pentru acest comision, iar raspunsul a fost:

„Menţionăm că, în mod nejustificat, instituţia de credit a invocat menţinerea şi prelungirea duratei de percepere a comisionului de rezervă minimă obligatorie ca fiind determinată de politica monetară a Băncii Naţionale a României, având în vedere că nu există o relaţie directă între serviciile oferite de bancă şi cerinţele Băncii Naţionale a României privind rezervele minime obligatorii.”

Tinand cont si de aceasta adresa consideram ca invocare Bancii Nationale a Romaniei in impunerea anumitor comisioane este de natura a intimida partea adversa, si de a ne induce in eroare tocmai pentru a nu verifica vericiditatea acestor costuri, fapt ce-l consider cel putin ca fiind inselatorie.

III. Clauze abuzive in Conventia de Credit nr. XXX CCC BBBB

Avand in vedere prevederile articolului 117, punctele 1) si 2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006, coroborate cu prevederile articolelor 1 si 4 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, dar si cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 174/ 2008, Conventia de Credit contine clauze abuzive si va rog a constata acest lucru si a face tot ce este necesar pentru eliminarea acestora din contract, in special dar nu numai:

– Articolul 5 litera e) din Conditii Speciale prevede un comision de rezerva, explicat la art. 3.12. din Conditiile Generale ale Conventiei. Comisionul de rezerva minima obligatorie este datorat “ca urmare a obligatiei bancii de a constitui rezerva minima obligatorie la BNR”. avand in vedere ca nu exista o relatie directa intre serviciile oferite de banca si cerintele Bancii Nationale a Romaniei privind rezervele minime obligatorii, acestea din urma fiind obligatii ale Bancii conform normelor de reglementare a activitatii bancare si nu au nicio legatura cu serviciile oferite.
– Articolul 10 din Conditiile Generale ale Conventiei impune in sarcina subsemnatilor costuri ce pot aparea rezultand din “modificari de interpretare ale oricarei legi prevederi sau reglementari aplicabile” in sarcina Bancii. Aceasta clauza este abuziva deoarece Banca nu are dreptul de a-si transfera obligatiile constituite de lege in sarcina sa si in legatura cu activitatea pe care Banca o desfasoara.

Totodata va rog sa constatati incalcarea drepturilor de consummator de servicii financiare prin nerespectarea din parte Bancii Volksbank a clauzelor contractuale mentionate la pct. II) al acestei plangeri, si a face tot ce este necesar pentru a impune Bancii sa revina in limitele contractului semnat de parti, si anume:

– Recalcularea valorii “Comisionul de rezerva minima obligatorie” (in cazul in care nu este declarat ca fiind unul abuziv) asa cum este definit acesta in contract, pentru perioada mai 2008 – decembrie 2008, conform pct 3.12) din Conditiile Generale ale Conventiei.
– Returnarea tuturor sumelor retinute de catre Volksbank abuziv sub pretestul prelungirii “Comisionul de rezerva minima obligatorie” pentru anul 2009, atata timp cat banca nu a semnat un Act Aditional cu subsemnatii din care sa reiasa acordul de modificare a contractului, si nici nu am fost notificati de acesta intentie a Bancii.
– Pentru sumele constatate a fi retinute illegal solicitam, in baza reciprocitatii in clauze, dobanzi si dobanzi penalizatoare in cuantum si in acelasi mod de calcul pe care banca le aplica in cazul in care subsemnatii refuzam sa le platim, si anume: Dobanda art 3 lit a), Art. 4 lit. a) Comision de penalizare si Art. 4 lit. b) Rata dobanzii penalizatoare din Conditii Speciale ale Conventiei.

Pentru cele mentionate mai sus, solicitam Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor investigarea acestui abuz si luarea masurilor pe care le considera de cuviinta in conformitate cu prerogativele conferite de lege, in vederea anularii clauzelor abuzive, obligarea bancii de respectare a contractelor incheiate cu subsemnatii din Conventia de credit nr. XXXXX XXXXX XXXX

Anexam prezentei urmatoarele documente, in copie:
1. Contractul de Credit Bancar nr. XXXXXXXXX
2. Anexa 1 la Conventie – Scadentarul semnat si agreat de parti.
3. Notificararea trimisa bancii nr XXX / AA BB CC
4. Extrasul de cont aferent datelor in care contul a fost debitat abuziv
5. Conditii Generale de Afaceri ale Bancii Volksbank Romania.
6. Carti de Identitate ale subsemnatilor

XXXXXXXXXXXXX DATA: YYYYYYYYYYYYY

Comentarii»

1. moderat - 22/02/2009

Cateva acte legislative ce sper a fi utile pentru clientii bancilor:

1. Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 611 din 06/07/2004
Actul a intrat in vigoare la data de 06 ianuarie 2005

Dă clic pentru a accesa LEGEA-289-2004.pdf

2. Ordinul nr. 231/2005 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 289/2004 privind
regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane
fizice.
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 326 din 18/04/2005
Actul a intrat in vigoare la data de 18 mai 2005

Dă clic pentru a accesa ORDIN-231-2005.pdf

3. Lege nr. 148/2000 din 26/07/2000 privind publicitatea
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 02/08/2000
Actul a intrat in vigoare la data de 31 octombrie 2000
Versiune actualizata la data de 01/01/2005

Dă clic pentru a accesa LEGEA-148-2000.pdf

4. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi
consumatori,republicată
Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1014 din 20/12/2006
Actul a intrat in vigoare la data de 23 decembrie 2006

Dă clic pentru a accesa LEGEA-193-2000.pdf

5. Decizie nr. 105/2007 din 15/12/2007 cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal efectuate
în sisteme de evidenta de tipul birourilor de credit.
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 27/12/2007
Actul va intra in vigoare la data de 25 februarie 2008

Dă clic pentru a accesa DECIZIA-105-2007.pdf

6. Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor
(publicata in Monitorul Oficial nr. 212 din 28 luna 1992)

http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/21_1992.php

7. Ordonanţă de urgenţă nr. 174/2008 din 19/11/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia consumatorilor.
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 795 din 27/11/2008
ATENTIE. Aceasta ordonanta este in vigoare, insa ea se afla in parlament in dezbatere si unde sunt deja cateva amendamente aprobate dar care vor fi aplicabile doar in momentul aparitiei legii.

Dă clic pentru a accesa OUG-174-2008.pdf

8.Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. (in cazul nostru reglementeaza relatiile cu ANPC si CEC Bank)(publicata in Monitorul Oficial nr. 70 din 3 februarie 2003)

http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/52_2003.php

9. FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR, Ordonanţa Guvernului României nr.39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

http://www.fgdb.ro/

2. moderat - 17/06/2009

PRIMA CASA – OUG nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa. Ordonanta de urgenta nr. 60/2009

Avand in vedere:
implementarea masurilor anticriza initiate de Guvernul Romaniei pentru sustinerea sectoarelor economice prioritare;
deblocarea procesului de creditare si dinamizarea activitatii de constructii cu efecte asupra cresterii economice si asupra crearii de noi locuri de munca;
facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia de imobile pentru locuit in actualul context al crizei financiare si economice,
intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
(1) Se aproba programul Prima casa ca program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia unei locuinte prin contractarea de credite.
(2) Beneficiarii programului Prima casa sunt persoane fizice care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta nu detin in comun sau individual, impreuna cu sotii lor sau cu alte persoane, in proprietate o locuinta, indiferent de modul in care a fost dobandita, si nici nu au in derulare un credit ipotecar.
(3) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa mandateze Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii in vederea emiterii de garantii in numele si in contul statului in favoarea bancilor care acorda credite persoanelor fizice pentru cumpararea unei locuinte in cadrul programului Prima casa
(4) Contractele prin care Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii acorda garantiile prevazute la alin. (3) constituie titluri executorii.
(5) Plafonul anual al garantiilor care pot fi emise potrivit alin. (3), conditiile de acordare a acestora si de eligibilitate a bancilor si a persoanelor fizice beneficiare ale programului Prima casa, precum si regulile de gestionare a garantiilor se stabilesc prin norme aprobate prin hotarare a Guvernului, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(6) Intre Ministerul Finantelor Publice si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii se incheie o conventie prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor in derularea programului „Prima casa”.
(7) Asupra imobilelor achizitionate in cadrul programului „Prima casa” bancile instituie si reinnoiesc in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, un drept de ipoteca de rangul I pe toata durata contractului de creditare, cu interdictia de vanzare a locuintei pe o perioada de 5 ani.
(8) Creantele rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului „Prima casa” sunt creante bugetare a caror recuperare prin executare silita se efectueaza de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform procedurii reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(9) Valorificarea bunului care face obiectul contractului de garantie, in cadrul procedurii de executare silita prevazute la alin. (8), se efectueaza de catre organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(10) Sumele incasate potrivit alin. (9) sunt venituri ale bugetului de stat.
(11) In titlul executoriu prevazut la alin. (4) suma de plata va fi inscrisa in moneda nationala.

Art. 2
Dispozitiile art. 154 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile si in cazurile in care executarea silita se face pentru stingerea creantelor datorate bugetului de stat rezultate din executarea garantiilor emise in numele si in contul statului in favoarea bancilor care acorda credite persoanelor fizice pentru cumpararea unei locuinte in cadrul programului „Prima casa”.

Art. 3
In cuprinsul Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, denumirea Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie se inlocuieste cu denumirea Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.

3. Lacra - 17/06/2009

mie nu-mi convine, in modificarea propusa de senat, prevederea ca sa ti se modifice dobanda in functie de conditiile pietei daca ai avut precizarea asta in contract, cand l-ai semnat. cam toti avem chestia asta in contractele standard si mi se pare o magarie ce vor sa faca. anpc a spus ca este o clauza abuziva. astia vor sa o scoata de la clauze abuzive si sa ne termine. n-am vazut varianta finala de la senat, dar ce e in presa nu e incurajator.

4. moderat - 17/06/2009

scz, nu inteleg, la ce faci referire, poti detalia putin. merci

5. Lacra - 18/06/2009

„eventualele trimiteri la conditii generale de afaceri ale furnizorului de servicii financiare, raman inaplicabile in cazul in care acestea nu sunt acceptate de consumator la semnarea contractului; ”

http://www.urbaniulian.ro/wp-content/uploads/2009/01/amendamente-oug-174-protectia-consumatorului.doc

moderat - 18/06/2009

prin acel link ma trimiti la amandamentele dorite de senator. Nu toate au reusit sa treaca prin senat. Forma finala din senat este aici http://www.cdep.ro/proiecte/2009/100/00/0/se100.pdf, de fapt amendamentele aprobate. In acest moment ordonanta zace in camera/ comisii de 4 luni de zile, si cine stie cate amendamente o sa mai apara.

Pana una alta, ordonanta merge conform cu cea publicata de guvern in dec 08, insa nimeni nu o respecta

6. Lacra - 19/06/2009

Am citit forma finala din senat din link-ul dat de dumneavoastra. Vad ca a trecut precizarea cu conditiile generale de afaceri.
In ordonanta scria ca sa nu se faca trimitere la conditiile generale de afaceri.
In amendament scrie ca se poate face trimitere la „conditiile generale de afaceri ale furnizorului de servicii” daca le-ai acceptat cand ai semnat contractul. Si le-am acceptat, nu era ceva sa negociezi, era contract standard, gata tiparit. De ce s-a facut completarea asta? In nici un caz ca sa ne ajute. Dupa ce se va aproba in forma de la senat sa vedeti ce nebunie va incepe.

7. moderat - 23/06/2009

Lacra, nu ai inteles (acceptat) puterea de lobby a bancherilor. De ce crezi ca de o jumatate de an sta in parlament aceasta ordonanta, crezi oare ca la cererea celor abuzati sau la cererea bancherilor se intarzie?

8. Patroiu Gabriela - 02/03/2010

Va aduc la cunostinta urmatoarele : la data de 12.09.2006 mi-a fost acordat de catre banca Raiffeissen un credit in valoare de 3500 euro pentru nevoi personale nenominalizate. In urma divortului din anul 2007, avand si copil in intretinere, m-am aflat in imposibilitate de a mai respecta contractul chiar daca pana la acea data a divortului platile au fost facute la timp, drept urmare in baza adresei nr. 1568/05.11.2008 executorul bancar Albu Cornel Leonard mi-a facut somatie in sensul de a achita suma de 4250 euro – echivalentul a 15.800 Ron reprezentand credit restant precum si dobanzi si penalitati calculate pana la acea data de 05.11.2008 plus cheltuieli de executare silita.
La data de 14.11.2008 am depus personal suma de 262 Ron dupa care in fiecare luna, institutia la care lucrez, prin ordin de plata, a achitat bancii ½ din salariul meu conform popririi primite, inclusiv februarie 2010.
La data de 01.03.2010, interesandu-ma la banca, la executorul bancar, cat mi s-a retinut si cat mai este de restituit, am fost instiintata de catre acesta ca in perioada noiembrie 2008 – februarie 2010 a fost retinuta suma de 1211 euro ramanand o restanta de 4055 euro – echivalentul transformat in lei la 16.666 Ron, toate acestea fiind scrise pe un biletel de mana, neexistand in acest sens vreun document legal.
Fata de aceasta situatie constat ca de la echivalentul a 15.800 Ron restant (la data somatiei) a crescut intr-un an si trei luni la 16.666 Ron, deci prin sumele depuse de instutie nu s-a recuperat niciun credit, insemnand ca intotdeauna mi se va mari creditul restant si niciodata nu se va mai recupera eu platind doar dobanzi, penalitati si comisioane, total diferit fata de ceea ce mi-a fost adus la cunostinta prin acea somatie si implicit suma restanta modificandu-se ulterior fara explicatii.
Va rugam a se analiza situatia de fata si a se lua masuri pentru care motiv acest credit restant in loc sa scada el creste luna de luna neexistant nicio cale de scadere, ci doar de crestere. De asemenea, executorul bancar in persoana sus-numitului a tinut sa adauge ca eu platesc doar dobanzi, penalitati si cheltuielile de deplasare (comision) ale dumnealui asta doar datorita faptului ca suma poprita din salariul meu, in viziunea bancii si a executorului este mult prea mica pentru a achita si din credit.
Tineti cont ca nu am primit niciun desfasurator (document din care sa reiasa dobanzile, penalitatile si comisionul executorului bancar de deplasare avand in vedere ca doar o singura data a luat legatura cu mine, domiciliul meu fiind in acelasi bloc cu mama dumnealui), deasemenea ratele ramase (perioada de timp) raportata la suma poprita din salariu, deci inseamna ca acest credit nu va mai fi recuperat niciodata ??
In speranta ca se va lamuri situatia de fata, va multumesc anticipat pentru sprijinul acordat avand in vedere ca la ora acutala nu stiu cui as mai putea sa ma adresez in afara institutiei d-voastra.

9. POPEANGA FLORIN - 08/04/2010

bună ziua, mă numesc POPEANGĂ FLORIN, sunt din tg- jiu. mai de mult ( între 2000 – 2009) am avut contracte şi refinanţări de contracte pe nevoi personale cu ipotecă la banca comercială tg- jiu. din 2009 am ales să fac refinanţare la otpbank tg- jiu, si suma datorată către banca comercială a fost virată către BCR, din cîte am auzit bcr a introdus în rata şi alte comisioane de care nu am avut cunoştinţă până în prezent. cum aş putea proceda ca să aflu adevărul. rog răspuns şi număr de telefon de contact pe adresa de email: spcleprovinari@yahoo.com. va nultumesc.

10. DUMITRU - 03/05/2010

Am luat un credit de nevoi personale in moneda CHF, fara ipoteca, in luna iulie 2008, pentru o perioada de 10 ani, pentru primele 80 luni – dobanda 11,25%, iar pentru restul de 40 luni – dobanda 8,95%.
Dobanda nu a fost stabilita printr-o formula clara, ci este variabila in functie de evolutia pietei financiar-bancare si/sau a costului finantarii si gestionarii creditului. Astfel, din momentul intrarii in vigoare a OUG 174/2008 banca trebuia sa puna la dispozitia clientului un indice de referinta verificabil.
Dupa cinci luni de derulare a creditului, banca a trimis o Notificare de modificare a ratei dobanzii (si nu propunere de modificare sau altceva), pentru primele 2/3 – la 12%, iar pentru ultima treime – la 10,25%. Din acel moment, luna decembrie 2008, a luat legatura cu reprezentantii bancii, atentionandu-i mereu ca nu e de acord cu respectiva modificare.
In momentul contractarii creditului dobanda pe piata interbancara pentru LIBOR (CHF) se situa la 2,46%; dupa 3 luni a crescut pentru o perioada de aproximativ o luna si jumatate cu 1,5-2 pp; cu doua luni inainte de trimiterea notificarii respective de catre banca, dobanda pe piata interbancara ajunsese la nivelul initial din iulie 2008; iar in momentul inregistrarii documentului de catre banca, dobanda pe piata interbancara se situa la 1,43%, adica cu 1 pp in minus…
Banca a venit cu propunerea telefonica (si nu scrisa intrucat incalca contractul) de a semna un act aditional prin care sa modifice contractul. Adica dobanda fixa pe intreaga perioada ramasa (si nu variabila), de la 12% in prezent, la 10,5%. Contractul are un articol care prevede ca modificarea Dobanzilor, Penalitatilor si Anuitatilor nu se vor face printr-un Act Aditional, acestea fiind operate de catre Banca.
Prin deducere, marja bancii in momentul contractarii era pentru prima perioada de 8,79%, calculand-o dupa urmatoarea formula: 11,25% – 2,46%(LIBOR1m) = 8,79%, iar pentru ultimele 40 de luni ar fi mai mica cu 2,30 pp, ajungand la 6,49%.
Deci, in conditiile in care LIBOR-ul a scazut in perioada analizata cu 2,21pp (de la 2,46% la 0,25%), banca trebuia sa ajunga la o dobanda actuala de 9,04% pentru prima perioada de derulare si la 6,74% pentru ultima perioada. Din decembrie 2008 si pana in prezent i-a fost incasata pe abuziv suma de aproximativ 400 CHF. Astfel, actuala propunere de reducere pentru intreaga perioada la 10,5%, si luand in calcul LIBORUL actual de 0,25%, inseamna CLAR acceptarea maririi actualei dobanzi de 12% (adica 10,50%+2,21% diferenta libor = 12,71%). Mai mult, banca incalca si acel articol din contract care prevede ca nu se incheie Act Aditional pentru Dobanzi.
ATENTIE !!! Semnand un act aditional in acest moment in care LIBOR-ul este situat la 0,25% (minim istoric) va mariti automat rata cu diferenta de LIBOR din data la care s-a semnat contractul. Aceasta este o mare capcana si nu stiu daca a remarcat-o cineva, intrucat nu am reusit sa citesc inca decat pana la jumatatea postarilor.
Raspunsul la notificarea trimisa de noi catre banca nu a venit in termenul legal de 30 zile si nu doresc sa il dea in forma fizica (pe suport hartie). I l-au trimis prin mail, antedatandu-l.
Prin marja bancii de la 0,5 la 3,6%, la care facea referire fratele meu, era de fapt o aberatie de-a bancii care era cuprinsa in raspunsul primit prin mail in urma notificarii, ceva de genul „conform evaluarii Bancii Nationale procentul datornicilor la banci a crescut in ultima perioada de la 0,5% la 3,6% – sursa adresa de internet BNR” , care nu avea nicio relevanta. E ca si cum ai spune ca „numarul picaturilor de ploaie cazute in ultimul an in raul Dambovita a crescut de la 0,5% la 3,6%.”
In momentul in care s-a prezentat la Banca Piraeus – Sucursala Pacurari Iasi pentru a ridica raspunsul la notificarea noastra, motivand faptul ca doreste sa il foloseasca la organele competente in solutionarea litigiului, si la cererea acestuia de a ii pune data in care se inmaneaza actul pentru a demonstra astfel faptul ca nu i-a fost trimis in termenul legal, directoarea bancii a sunat in centrala, la Bucuresti si de fata cu fratele meu a vorbit la telefon cu colegii ei, spunand ca clientul doreste sa ii schimbe data redactarii documentului si ca ea nu face asemenea nereguli. Deci…
Va spun din experienta ca banca are angajati care se ocupa, printre altele, cu citirea acestui forum, iar in proportie de 90% toti userii sunt identificati, avand fiecare „dosar”. Am avut chiar eu un litigiu cu o firma, iar intr-una din zile cand venisem la negocieri si am fost lasat singur in incapere, am vazut ca pe birou se afla dosarul meu, iar in acesta era mentionata activitatea mea de pe un forum:
– client foarte recalcitrant;
– posteaza negativ pe forum;
– ii incita pe ceilalti clienti;
– nu accepta conditiile noastre, etc.
Doresc sa facem front comun impotriva bancii si sa ne ajutam reciproc. Din experienta va spun ca banca trateaza diferit fiecare caz in parte, chiar daca contractele multora sunt asemanatoare, iar daca se va ajunge la o intelegere cu clientul vor trece in actul aditional si o clauza de confidentialitate, taind din pacate sansele altora.

Asadar si prin intermediul acestui forum doresc sa ii anunt pe reprezentantii bancii ca vom merge cu ei pana la capat si ca voi face plangere catre toate organele competente in solutionarea litigiului.

As avea rugamintea daca e cineva aici care ma poate ajuta cu sesizarile care au fost trimise catre institutiile abilitate, cat si raspunsurile primite de la acestea.

11. DUMITRU - 23/05/2010
12. DUMITRU - 03/06/2010
13. Dan - 25/08/2010

important fata de ceea ce scrie in conventia de „contract” legat de :
„Plangere pentru retinere Comision de Risc”

la mine in contract apare acest com de risc dar nu se specifica nicaieri cat reprezinta din dobanda procentual .. iar pe scadentar nu apare nicaieri acest com. … mentionez ca rata lunara e neschimbata in continuare la aceasta data si nici nu am primit actele aditionale de la banca (B-P), astept raspuns aici

14. nutu - 26/08/2010

Cine a facut credit ipotecar in 2007 , iar acuma e in razboi cu banca , va rog sa-mi trimiteti un model dupa reclamatia la OPC privind comisionul de risc , sau daca v-au crescut dobanda. Multumesc .

15. moderat - 27/08/2010

@ 14. nutu
cele de mai sus nu iti plac?

16. Cita - 06/09/2010

si eu am o rata la volksbanc si comision de risc foarte mare trecut explicit in desfasurator.
stiti cumva unde se gaseste petitia on-line semnata de beneficiarii unor credite la volksbanc

17. Cita - 06/09/2010

am gasit lista cu petitii. multumesc anticipat

18. Alexyu - 09/09/2010

Va salut!…astazi am aflat despre aceast forum de la un functionar al OPC…mdaaa, vizita mea la OPC nu a fost intamplatoare….ma numar si eu printre acei clienti ai bancilor nemultumiti de contracte si de sumele care li se percep…imi asum partial vina pentru aceasta situatie, constient fiind ca am studiat superficial contractul de credit cand am semnat…ca de altfel majoritatea.
Astazi am depus o reclamatie la sediul bancii la care sunt imprumutat….si acum astept raspuns. Sunt hotarat sa uzez de toate armele in demersul meu…si nu ar strica un sfat bun..pentru care v-ash multumi!
Va redau continutul reclamatiei pt a intelege speta mea:
DOMNULUI DIRECTOR
AL BANCII COMERCIALE ROMANE
SUCURSALA CALARASI

Subsemnatul………. in calitate de imprumutat la BANCA COMERCIALA ROMANA S.A in CONTRACTUL DE CREDIT BANCAR pentru persoane fizice nr……… formulez prezenta
RECLAMATIE

fata de contractul de credit sus-mentionat, pe care va rog respectuos sa o analizati.

La punctul 9 lit.f din contract este stipulata perceperea de catre banca a unui „comision de urmarire riscuri de….euro lunar, reprezentand un procent de 0.28% din valoarea creditului contractat prevazuta la pct.1;”
In cuprinsul CONDITIILOR GENERALE DE CREDITARE – ANEXA LA CONTRACTUL DE CREDIT BANCAR punctul 3.8 prevede: „Comisionul de urmarire riscuri se calculeaza flat, prin aplicarea unui anumit procent la valoarea creditului contractat de la punctul 1 din contract, procent care ramane fix pe toata perioada de rambursare. Clientul achita comisionul de urmarire riscuri lunar, odata cu rata de credit si dobanda. Comisionul de urmarire riscuri se percepe integral, inclusiv pentru fractiunile de luna.”
Atat CONTRACTUL DE CREDIT BANCAR cat si CONDITIILOR GENERALE DE CREDITARE – ANEXA LA CONTRACTUL DE CREDIT, nu aduc lamuriri in cuprinsul lor fata de comisionul de urmarire riscuri si anume riscurile pe care acesta le acopera pentru a justifica perceperea comisonului de catre banca.
Consider in aceasta situatie ca fiind incidente prevederile
„LEGII nr. 193 din 6 noiembrie 2000 *) privind clauzele abuzive din
contractele încheiate între comercianţi şi consumatori – Republicare
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1) Orice contract încheiat între comercianţi şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate.
Art. 4
(1) O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă
dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei -credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.
(2) O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele
standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv.
ANEXĂ: LISTA cuprinzând clauzele considerate ca fiind abuzive
(1) Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care:
b) obligă consumatorul să se supună unor condiţii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să ia cunoştinţă la data semnării contractului;”

In conditiile in care la momentul semnarii contractului de credit, nu am avut posibilitatea reala de a cunoaste natura acestor riscuri la care fac referire prevederile contractuale de mai sus, intrucat nu mi-au fost aduse la cunostinta prin contract sau de catre consilierul de credit, consider abuzive clauzele referitoere la acest comision si masura perceperii acestuia de catre banca..
Astfel, pentru creditul acordat imprumutatului Banca a perceput dobanda stabilita prin contract, beneficiaza de CERTIFICATUL DE ASIGURARE nr….. din …… emis de BCR Asigurari de viata in caz de deces al imprumutatului, iar in caz de intarzieri sau neplata a ratelor creditului acordat, banca a prevazut si se poate prevala de punctele 7 si 8 din CONTRACT si de punctele 4.11 si 4.12 din CONDITIILE GENERALE DE CREDITARE – ANEXA LA CONTRACTUL DE CREDIT pentru perceperea de penalizari sau pentru executarea creantelor sale pe calea executarii silite.

Despre ce riscuri ar mai putea fi vorba???… Riscurile bancii au fost acoperite prin masurile aratate mai sus…
Subsemnatul imprumutat nu a inregistrat restante la plata ratelor creditului, a dobanzilor datorate si a celorlalte comisioane stabilite prin contract, fapt atestat de EXTRASUL DE CONT eliberat de banca pentru contul in care s-a facut plata ratelor, de aceea consider abuziva perceperea comisionului de urmarire riscuri…… pentru motivul ca riscurile „nespecificate” in contract nu au existat si nu s-au materializat pe parcursul derularii contractului de credit.

Pentru acest motiv consider ca exista un dezechilibru evident ( Art.4 alin(1) – Legea nr.193/2000 ) intre drepturile si obligatiile partilor stabilite prin contract.

Pe cale de consecinta solicit a mi se restitui sumele banesti retinute ca si comision de urmarire riscuri pana in prezent, precum si incetarea perceperii acestui comision pe perioada contractuala ramasa pana la scadenta creditului, ca o masura fireasca si in concordanta cu prevederile OG.nr.50/2010.

In speranta rezolvarii in scurt timp si pe cale amiabila a celor solicitate, va rog respectuos analizati.

19. Dobrea Gheorghe - 15/09/2010

inducerea in eroare, nerespectarea procedurilor legale,clauzelor contractuale, cu vadita intentie din luna Ianuarie 2009 de domnul Executor J. cu sediul in B-dul Carol nr.76 sect.2 Buc.in dosar de executare silita 32/2009 in colaborare cu domnul Gheorghiu Dan din partea Emporiki Bank, din str. Vasile Lascar sect.2, si un av. Din partea garantei ipotecare
Am contractat un imprumut cu ipoteca , in val de 18000 euro, contract cu garantie imobiliara nr.M059/04/04 din 17.11.2004, contract de vanzare-cumparare cu garantie imobiliara autent. nr..956 din 17.11.2004 de la Emporiki Bank sucursala Carol nr.66 sect.2 .La data de 27.01.2009 Emporiki Bank trimite cererere de executare silita nr.09/SHQA807. La data de 02.09.2009 Emporiki trimite catre executor a doua cerere de executare silita nr.09/SHQA122722. S-a evitat de banca sa fiu anuntat desi tineam legatura permanent datorita situatiei intervenite,divort,partaj si inchirierea imobilului de garanta ipotecara Consider ca, s-au incalcat procedurile legale din 27.01.2009 – 09.11.2009 si pana-n prezent sep 2010.continua sa-si produca efectele, nu exista executare silita a debitorului garant conform obligatilor contractuale , nu s-a dorit cu vadita intentie sa fiu anuntat/informat de domnul executor,executorul ia angajament de plata garantei ipotecare pentru reesaloneaza ratele cat doreste si cand poate se ascunse realitatea va intreb, ce scop au, Executor , Gheorghiu D si garanta ipotecara cu acest IMOBIL IPOTECAT , eu sunt exclus desi sunt debitorul garant si evita o sa ajungem la intelegere pe cale amiabila, am depus reclamatii In cazul asta cine e raspunzator de modalitatea ilegala ?Cu stima,

20. calin - 03/10/2010

Buna,ma numesc Sinca Viorica si am contractat un credit in euro de la bancpost cu dobinda variabila in anul 2007. Desi toate dobinzile au scazut mie banca imi percepe incontinuare un comision de 13,5% .Am lasat o notificare la sediul banci pri care am cerut explicatii si mi-au trimis urmatorul raspuns:imputernicitul se obliga sa restituie bancii prin depunere de numerar in contul de la punctul 2.1 creditul primit inpreuna cu dobinda si comisioanele aferente in conformitate cu graficul de rambursare. care sint urmatori pasi si ce ma sfatuiti sa fac. pot sa-i dau direct in judecata fara sa merg la A.N.P.C.?

21. Rodica Rusen - 05/10/2010

Buna ziua, ma numesc Rusen Rodica si am un credit in lei pentru autoturism la Wolksbank. Am primit o notificare prin care eram anuntata ca se vor face modificari in contract( exemplu: comisionul de risc se transforma in comision de administrare credit) dar pana la aceasta data nu am primit actul aditional personalizat. Am depus la banca un refuz in legatura cu comisionul de risc dar nu am primit nici un raspuns.Daca nu am actul aditional personalizat, nu am suport pentru a face reclamatie la ANPC. Ce pot sa fac?

22. Alexandra - 17/10/2010

Buna, eu am o problema mai grava..si nu stiu daca sunt de pe alta planeta sau in tara asta legea chiar se calca in picioare.Parintii mei au un credit cu BCR, insa acum 2 zile s-au trezit cu 300 de euro minus in contul lor..Banca nu a oferit nici un fel de explicatie.A doua zi, au platit rata pentru luna in curs..iar mult mai tarziu..abia cand au cerut un extras de sold au observat cu stupoare ca BCR isi retrasese banii din cont fara aprobarea titularului si fara informarea acestuia, chiar daca rata a fost platita..Este un abuz..poate chiar furt..si vreau sa stiu daca este normal sa dispuna de banii din contul personal sau este o frauda.Ma intreb daca maine nu se vor trezi cu conturile goale fara a primi vreo explicatie..Ce este de facut..ma poate ajuta cineva sau indruma?

23. ema - 23/11/2010

BUNA ZIUA! AS DORI UN MODEL PENTRU O CONTESTATIE IN CEEA CE PRIVESTE COMISIONUL DE ADMINISTRARE. AM UN CREDIT LA RAIFFEISEN BANK SI AM CONSTAT DESTUL DE TARZIU CARE E VALOAREA ACESTUI COMISION, PLUS FAPTUL CA, GRAFICUL DE RAMBURSARE CONTINE O INDUCERE IN EROARE – PE PRIMA PAGINA – SOLDUL CREDITULUI ESTE DE 13.450 EURO, IAR DE PE ULTIMA PAGINA DACA SE ADUNA TOATE COLOANELE SUMA TOTALA DE RESTITUIT CRESTE UNDEVA LA VREO 17000 EURO (DATORITA COMISIONULUI DE ADMINISTRARE).
VA MULTUMESC ANTICIPAT PENTRU AJUTOR!

24. SACALEANU LAURENTIU DAN - 22/07/2011

-Buna sunt din GHEORGHENI jud. HR. ,ma numesc SACALEANU si as dori dori sa va pun o intrebare .
,, Am un credit la o firma nebancara si anume la T.B.I. facut de ceva timp in urma din motive personale nu am mai reusit sa-mi platesc acea rata lunara. M-am trezit pe data de 14.07.2011 cind m-am dus sa-mi scot salaru de pe card contul meu de salariu era blocat.
– Mam interesat la banca si cei de acolo mi-au spus ca este blocat de catre executorul acelei banci si anume T.B.I.
– Am luat legatura cu acel executor unde dumnealui tine tare si sus ca eu in termen de 6 luni sunt obligat sa-mi achit creditul , spunindu-mi sa fac eu un angajament unde sa mentionez ca lunar depun o anumita suma de bani intr-un anumit cont bancar dat de dumnealui.
– Eu cadegoric am refuzat unde am primit raspuns ca atunci nici el numi deblocheaza acel cont tinind cont ca este cont de salarii.
– Dorescun raspuns daca cineva stie si vrea sa ma invete cum sa procedez sa pot intra in posesia salariului ca am nevoie urgent de bani , familia sufera datoriile fata de alti furnizoni nu i-am platit etc.
– Astept de urgenta un raspuns.

25. nicoleta - 08/11/2011

acum 6 ani firma la care am lucrat pana in septembrie a facut un descoperit de cont de protocol pentru unii angajati printre care si subsemnata.Nu am facut nici o cerere si din cate imi amintesc nici nu am semnat nimic.Acum dupa ce am plecat de la firma respectiva mi se cere sa rambursez integral suma de 1000RON in 30 zile.Am incercat sa cer esalonarea in rate a datoriei si chiar o refinantare(mentionez ca mai aveam un credit de nevoi personale la aceeasi banca)fara nici un rezultat.Au dreptul sa ma execute silit daca a fost un acod intre banca si firma si nu intre mine si banca?Depun lunar 100-150ron pentru descoperitul de cont dar ma preseaza ca vor toata datoria .Va rog ajutati-ma cu un sfat.

26. cami - 27/12/2011

Sotul meu a avut un imprumut de nevoi personale cu polita de asigurare in caz de deces platibila lunar, fara o clauza care sa faca referire la persoana mea. A decedat. Am facut imediat toate demersurile necesare in aceasta situatie, am anuntat banca si firma de asigurare in scris. Intre data anuntului si despagubire s-a scurs o perioada de timp de cateva luni, perioada pentru care banca a perceput in continuare dobanda. De atunci primesc mereu scrisori de la banca pentru rambursarea dobanzii. Este corect sa platesc eu aceste dobanzi din moment ce eu am anuntat aceste institutii la 4 zile dupa producerea evenimentului? Cum trebuie sa procedez pentru ca banca sa nu-mi mai trimita facturi, pe care mi se pare nedrept sa le platesc eu ca urmas? Va multumesc.

27. zizi - 30/01/2012

Spuneti-mi vă rog de câte ori se poate aproba restructurarea unui credit impotecar?
Vă mulţumesc anticipat!

28. Laura - 01/02/2012

Buna ziua, ma confrunt cu o problema inca din Noiembrie, 2011. Folosing serviciul ALO24Banking de la BCR, am constatat ca s-au facut tranzactii neautorizate cu cardul meu. Se pare a fost clonat si s-au facut plati online pe diverse site-uri de electronice. Am depus aviz de refuz plata la BCR si am facut plangere la Politie, dar pana in acest moment nu stiu care este situatia. Am solicitat in repetate randuri functionarei de la BCR informatii despre statusul investigatiei, dar am primit raspunsuri evazive. Stiti cat dureaza pana se solutioneaza cazul? O sa-mi primesc banii inapoi?

29. stancu marinela camelia - 27/03/2012

numele meu este stancu marinela camelia si as dori sa le transmit romanilor mesajul ca niciodata sa nu mai ia bani de la nicio banca fara sa se consulte inainte in curand vor avea posibilitaea pe http://www.e-s-t.ro nu noi suntem prosti si rau platnici ei sunt mincinosi si instigatori la fals si uz de fals .spuneti mi cati dintre clienti au avut posibilitatea la consultanta inaintede a semna contractul daca au pierdut ininstanta de ce nu au eliminat comisionul de risc atentie la noile inteleger nu lasati ca ei sa va spuna cat sa dati inapoi volksbank nicidata nu a avut profituri mai mari numai la noi sau gasit sa de chf pe piata nici o tara nu este interesatasa lucreze cu chf .asta a fost singura lor posibilitate sa si intareasca moneda.ar trebui samergem sa ne asigure ei si locuri de munca sa putem sa le latim creditele inapoi la cursul dorit de ei nu sa lucram afara sa le platim lor si sa fim e rasul tuturor franta.italia etc noi nu suntem neam de slugi singurul inovat este isarescu ca daca ne dadea bnr bani sa ne luam case astazi leul era mai puternic.de ce canada, america etc nu da credite decat in moneda lor oare sunt prosti nu cred.chf=yen acm cativa ani in urma asa vor pati si bulgarii moldovenii cum am patit si noi .

30. ADRIANA OPRIS - 09/04/2012

In 2010-2011 am lucrat la o sc care avea contract cu o banca de credite de consum.Am intocmit mai multe dosare de credit ca si analist de credit.Cand mi-am verificat veniturile mele la ANAF figurez cu niste venituri de la respectiva Ralfi Credite de Consum depuse de ei prin declaratia 205 pe care eu nu le-am incasat niciodata de fapt nici n-am stiut de ele.Cum sa procedez?

31. costel stefanescu - 20/04/2012

buna ziua ,fata mea a cumparat un apart.cu ipoteca bancara ,aplatit normal pina in 2010,firma lor intrind in insolventa nu a mai avut de unde plati ,acasa mai are 2 copii minorii si doi parinti in virsta la care trebuia sa asigure existenta .Fara sa o anunte s-a trezit cu somatie de executare silita ,a negociat cu E.J.care i-a pus o rata mai mika cu 300euro dar si conditia de achita si restanta de 23.344euro bineinteles ca nu s-aputut achita iar acum i-a venit COMUNICAREA DE PUNERE IN VINZARE fiindca banca mai cerea sa fie achitata integral casa adica 82..000euro plus taxele executorului Eu consider ca e un mare abuz din partea bancii, si a EJ,cine iti poate da azi circa 86 mii euro ,doar o banca ,in rest nu stiu daca un om de rind poate .Va rog sa-mi da-ti un sfat ,invatati-ma ce pot face ,care sunt solutiileva rog. am 3 solutii asa cred eu 1-SA RECLAM LA PROTECTIA CONSUMATORULUI; 2 -SA DAU BANCA IN JUDECATA; 3-SA MA DUC LA O TV SA PREZINT CAZUL OFEMEIE CU 2 COPII MINORII PARASITA DE BARBAT,CARE PLATESTE DE LUNI BUNE CITE 700 EURO PE LUNA NU GASESTE INTELEGERE DE LA O BANCA ,ATUNCI CEI DE FACUT?NICI CIND PLATESTI NU ESTI BUN?DOVADA CA SE URMARESC ALTE INTERESE DEOARECE APART. SE AFLA PE CALEA MOSILOR MULTUMESC ANTICIPAT.

32. mariana mic - 05/05/2012

Buna ziua,
Subsemnata Mic Mariana, VA ROG sa ma ajutati intr-o problema fara iesire pentru mine, problema ce din pacate nu o pot rezolva singura.
In urma cu 5 ani am divortat si am ramas pe strazi cu 4 copii, (mai am si o mama de 75 de ani in intretinere care are o pensie de 300 lei pentru ca tatal meu a decedat in urma cu 3 ani), de aceea am fost nevoita sa fac un credit in suma de 115.000 eur pt a-mi cumpara un apartament cu 3 camere (trebuia sa demonstrez judecatorilor ca am o locuinta unde sa locuiesc cu copii). Rata mea a crescut de la 700 de eur, la 800, 1200, respectiv 1300 eur. Dupa un an am ramas fara servici, iar dupa 5 luni mi-am gasit un servici cu un salariu de 1000 lei, am intrat in imposibilitate de plata a ratei la credit. Primul an am reusit sa platesc rata, dar de 3 ani platesc lunar intre 100 eur – 500 eur.
Din ianuarie 2008 pana in septembrie 2010 am platit ratele la bcr dupa aceea creditul meu a fost preluat de cei de la Suport Colect (firma de recuperare). Cu toatae ca am facut nenumarate solicitari de cereri de reesalonari BCR nu mi-a aprobat nicio astfel de solicitare. BCR nu m-a anuntat ca mi-a vandut creanta, eu am aflat de la Suport Colect si atunci am facut din nou o solicitare de reesalonare in speranta ca o sa gasesc intelegere la ei pentru amanarea la plata, in ideea ca o sa imi gasesc un serviciu mai bine platit, ori reusesc sa vand ceva ca sa imi mai sting din datorie, acestia nu mi-au aprobat cererea de reesalonare si eu am continuat sa platesc intre 100 eur respectiv 400 eur pe luna. In luna februarie m-au sunat si mi-au spus ca suma pe care trebuie sa o dau lor ar fi de 144.000 eur (in conditiile in care eu am luat 115.000 eur si am platit 4 ani rate) sa imi scot casa la vanzare iar daca in doua luni nu reusesc sa o vand, imi trimit dosarul la executor si o sa ma dea afara din casa. Apartamentul meu nu mai valoreaza 140.000 de eur ci doar 60.000 eur.
La acest credit am avut trei codebitori care m-au ajutat cu salariile lor. Acum banca imi ia mie casa dar si celor trei codebitori (codebitorii au venit doar cu adeverintele de salariu, oamenii care au vrut sa ma ajute acum raman fara case pentru mine).
In speranta ca o sa ma ajutati, va multumesc.
Cu deosebita consideratie
MARIANA MIC
NR TELEFON – 0767 131 860

33. Bunea Constanta - 25/09/2012

Subsemnata Bunea Constanta, din Braila str.Calea Galati 337, bl.16, ap.48 tel.0745583305 reclam numita EFG Retail Services IFN S.A Bucuresti cu sediul in B-dul Dimitrie Pompeiu nr.6A, parter (partial), et.3 (partial) si et.4 Sector 2, pentru insusirea, cu abuz, cred, de dobanzi si penalitati pe nedrept, in relatia de creditor asupra fiului meu Serban Alin Teodor domiciliat la aceeasi adresa, sus mentionata.

Fiul meu Serban Alin Teodor a cumparat de la Altex electronice in valoare de 1939 lei in 21.12.2007 cu factura 0934235 in rate prin aceasta EFG Retail (Bancpost). S-a achitat lunar pana la martie 2011 cand datorita unor probleme financiare si de sanatate nu am mai putut achita si telefonic am intrebat daca pot amana la plata pentru un an si mi s-a spus atunci doar ca nu se poate si va trebui sad au doar cate “minim de plata” ce apare pe factura. Nu mi s-a explicat insa si faptul ca acel minim e doar un symbol pe factura si daca nu voi plati soldul mi se va calcula dobanzi asa uriase. Deci eu platesc penalitate pentru plata intarziata 85 % pe luna, penalitate depasire limita de credit(desi eu am achitat odata tot pana la martie, dar mi s-a spus ca mi-a “acordat” creditul 205 pentru ca trebuia sa achit atunci) de 100%. Nu se poate ca de la 172 ct era in martie sa am de platit 1545.52 la sept.2012 .Din martie 2011 pana la sept.2012 s-a mai achitat suma de :
(70 lei/08.02.2011+ 40lei/16.03.2011 +100lei /18.05.2011+ 20lei/12.07.2011+30 lei/29.09.2011+ 50lei/21.11.2011+200lei/08.02.2012+100lei/19.03.2012+30lei /31.05.2012+100 lei/16.07.2012+200 lei/14.09.2012) 940 lei.
Va rog ajutati-ma sa-I conving pe acesti domni ca nu e correct ca acestui copil (care are la 24 ani ai sai ulcer duodenal si helicobacter pylori din cauza acestui stres) sa i se calculeze correct ca si la alte banci pentru ca nu are cum si nici eu desigur. Pentru aceasta banca (si care e vinovata ca nu i-a adus la cunostinta totul correct) suma de 2000 lei e putin dar pt.el care nu munceste (si stiti cum au fost atrasi cu credit cu buletinul fara a li se lua in calcul eventualele riscuri privind locul de munca). Rugamintea mea este sa fie ajutat ca sa se stopeze, sa inghete aceasta suma pentru a putea sa o plateasca.In acest caz ce poate face? Sa creasca cat?E posibil asa ceva? Va rog mult sa ma ajutati.
Va multumesc anticipat.

34. SERBAN FILOFTEIA - 04/12/2012

Buna ziua;
Am facut in 2008 un credit la Banc Post ,in franci si mi-au dat si un card „American Expres” in valoare de 1000 lei.La acesta data ,dupa 4 ani si jumatate eu mai am inca 545 lei de plata desi am achitat pana acum 2920 de lei.Am solicitat extrasele de cont de la inceputul platilor pentru a-mi da seama cum se fac retinerile dar abia au fost de acord sa-mi transmita extrasele pe acest an.Luna de luna sunt penalizata pentru intarziere 35 de lei suma fixa plus dobanda a carei formula de calcul nu o cunosc,desi eu luna de luna fac plati ,dar ei zic ca intarzii plata.Oricum eu am platit pana acum 2465 numai penalitati si dobanzi si am acoperit din rata 455 lei.M-am hotarat sa nu le mai platesc,am ajuns la exasperare cu acest card,chiar nu stiu ce sa fac in afara de a face reclamatie la Protectia Consumatorului.Astept ajutor din partea celor ce s-au confuntat cu astfel de problema

35. Moldoveanu - 12/12/2012

Buna ziua
Am un credit la BCR si de caran d am ajuns in imposibilitatea de a mai putea plati rata. NU stiu ce as putea face. Sunt un client corect am achitat la timp toate rate nu am probleme in CRB.
Moldoveanu Margareta

36. Bejenaru Adrian - 01/01/2013

Buna ziua.Ma numesc Bejenaru Adrian.Am un credit de nevoi personale in franci cu garantie imobiliara din 30.10.2007,contractul meu de credit cred ca este ilegal din mai multe puncte:In 2007 cind l-am luat am beneficiat de 6 luni in care nu am platit nimic iar dupa timp de 3 ani am platit doar dobinda iar apoi in data de 5.6.2011 am inceput sa platesc din credit.In contractul de credit eu sUnt imprumutatul,mama este co-platitor,iar tata garant ipotecar. As dori sa va intreb(eu in clipa de fata am un venit de 1700 ron iar rata este de 2140 ron)de ce trebuie sa plateasca si parinti deja din aceasta rata?EU SUNT IMPRUMUTATUL IAR RATA TREBUIE CALCULATA VENITULUI MEU.Am fost la banca dar fara nici un rezultat mi sa oferit doar perioada de 6 luni in care sa platesc doar dobinda iar dupa rata va fi mai mare.

Multumesc

37. manuela - 15/02/2013

Cunosc o gramada de persoane care NU PLATESC RATELE CA BANCA NU LE FACE NIMIC .De ce sunt lasati sa nu plateasca .Bancile recupereaza banii de la noi toti.Cand ti ai luat un credit ai stiut ca trebuie sa si platesti, ei nu au facut lucrul acesta.Pentru toti este greu.Asa ca Domnilor Bancheri recuperati-va datoriile de la cei care au luat credite de la domniile voastre ,nu de la noi….Daca NU LE RECUPERATI INSEAMNA CA NICI NOI NU MAI PLATIM ….CA VAD CA SE POATE

38. seby - 22/10/2013

am achitat un imprumut inainte de termenul la BCR in anul 2010 si aveam trecut in contract si acest comision de risc si comision de achitare anticipata, mai pot solicita bancii sa-mi restituie baniii luati abuziv? sau sa fac reclamatie la opc?

39. BOBIC ANA SAT. BACOVA NR. 75. JUDETUL TIMIS - 26/10/2013

ma numesc BOBIC ANA si sunt foarte suparata pe banca BAC POST ca in 2007 am luat un credit de nevoi personale de 5000 euro cu rata fixa dar in fiecare luna primeam scrisoare acasa ca mi sa marit comisionul cu o rata de 50 de euro am ajuns sa platesc 100 euro pe luna ba chiar mai mult nu am mai reusit sa platesc suma solicitata find data in judecata fara sa primesc nimic de la ei ca sunt data in judecata am primit de la judecatoria lugoj instintare de executate sunt cu pensie de urmas pentru ca sunt persoana cu hadicap locamotor nedeplasabila si imi trage 30% din pensie problema e ca din 2010 imi trage cite 365 de lei sunt 3500 de euro dati si cit am platit normal rata a fost platit 1000 de euro si eo figurez la executor numai cu 600 de euro achita unde sunt ceilalti bani executorul spune ca sunt dobinzile prea mari si nu e corect ce pot sa fac va rog aujutatima ca find si persoana cu hadicap am drepturi am fast mutata de la un executor la atul primul a fost executor bancar dupa ce am primit instintarea si din 2012 e executor judecatoresc cum se poate asa ceva care mia pus propire pe pensie de doua ori la aceiasi rata pina a mers sotul meu si a facut contestatie la ei dar bani pe luna respectiv a fost trasi de 2 ori va rog datim un EMEIL pe adresa mea de fb VA MULTUMESC

40. szedo ioan - 07/07/2014

numele meu este Szedo Timea lucrez an germania cu contract,avand concediu am decis sa merg an tara.an data de 05 06 2014 am vrut sa scot niste bani de la BCR,acesta fiind sambata nu am reusit pe considerentu ca mia anghitit cardu.Partea proasta este ca nu pot sami recuperez cardu mai repede de o luna,asa am fost informat de aceasta banca.Ce as putea face pe cale legala atata timp nu pot sta an tara pe 11/06/2014 trebuie sa ma antorc la lucru.Sa ancerc la cei de la OPC sau sunt alte organe care se ocupa cu asa ceva

41. andaleica@yahoo.com - 15/08/2014

Buna ziua, vreau sa depun o plangere impotriva unei agentii imobiliare datorita facptului ca ne ofera informatii false in privinta bunurilor care raman in apartament, ne induc in eroare in privinta mobilei fara sa verifice cu proprietarul inainte sa ne confirme noua, cumparatorilor, ca raman bunuri in imobil. Apoi la intalnirea de la notar cu proprietarii aflam ca ceea ce ne confirma agentii imobiliari nu e conform cu realitatea. Nu am primit de la agentie contractul de vizionare semnat. Insista sa semnam un document prin care ne obligam sa platim o suma pentru comisionul lor cu care noi nu suntem de acord mai ales cand dumnealor ne confirma un lucru si apoi aflam ca realitatea e cu totul alta si ne obliga la costuri mai mari la mutare.

42. andreea - 15/08/2014

Pot depune sesizare la Protectia Consumatorului? Documentul de vizionare semnat de mine este in posesia agentiei imobiliare si nu l-am primit de la dansii.

43. Gabriel - 10/09/2014

Va rog un model de reclamatie pentru comision de adminstrare la BCR.
Multumesc mult!!

44. popa valeria - 15/11/2014

ma numesc popa valeria si fiind abuzata de justitie in baza unei erori materiale facute cu intentie ca sa poata sa imi extermine familia si fura toata munca de o viata in urma unei executari silite pe un imobil care nu este al familiei mele imobilu 59 din sat mindra judetu brasov am luat un inprumut de la banca raifaisen bank cu rate bine determinate si platite de mine la timp fara intirziere in data de am constatat ca banca fara acordu meu mia dat pensia incompleta lipseau 347 ron totul ca sa ma duca in eroare acestia in complicitate cu primaria fagaras si banc post si casa depensi fagaras cit si medicu de familie si patriharhia ortodoxa din fagaras mia substituit pensia mea si mia dato a mamei mele care a decedat in 2013 si primaria fagaras a eliberat un certificat de deces fals in care nu a trecut numele mamei mele cu care sa nascut si a ignorat sa treaca si adresa de domiciliu astfel fratele meu a dat acest fals casei de pensi din fagaras acesta aluat bani necuveniti de inmormintare eu avind grija de mama mea mam dus sa inchid contu cardului de pensie dar acestea au refuzat sa mil inchida cu certificatu conform cu originalu la raifaisen bank de asemeni eram refuzata sa imi inchida contu unde din 2002 primeam salariu ca insotitor ca am un copil bolnav gradu grav in 2008 am iesit la pensie dar raifaisen bank na binevoit sami deschida un cont separat pentru pensie si primind si salariu si pensia si platind si ratele totul in acel cont mai mult acest cont deschis din 2002 nu au trecut c.n.p. in 2011 sotu meu a preluat salariu de asistent social iar eu tot pe contu de salariat imi primeam pensia de batrinete pina in 2014 luna septembrie iar in octombrie cu datele mele si nr meu de dosar de pensie miau dat valoarea pensiei mamei mele iar pensia mea au furato cu tot cu cont si card de catre raiffaisen bank si toate institutile din fagaras inclusiv patriharhia ortodoxa amapelat la politie dar musamalizeaza acest furt de pensii si arat ca toate serviiciile mis furate inclusiv surventile la gaz totul in baza erorilor facute intentionat pentru a ne fura munca si lasati pieiri spun asta ca mai mult au falsificat toate bazele de date atit locale si centrale totul din 1977cind la un proces de recunoasterea paternitati au perimat dosaru si mia ascuns copilu cu totcu identitate si a dat una falsaavind interese ascunse furindumi nasterea si inlocuind totul cu alt copil alta familie ca sa fure drepturile noastre si in cele din urma sa ne lase fara nimic dupa o viata de munca a noastra aparintilor mei a sotului si a celor 3 copii ai mei si sa neOMOAREsa nu se stie de crima facuta inpotriva unui copil de 2 luni si 17 zile lundui dreptu de a exista drept care la luat intregi mele famili.sper ca cineva sa imi vina in ajutor sa ma ajute sa fiu consiliata sa nu ajungem hrana la ciini asa cum isi doresc intreaga societate in care traim si asm trait va multumesc valeria popa

45. Valeria Popa - 15/11/2014

sint nepoti mei fara drept de a tri de a mosteni si de a avea bunici si parinti datorita falsurilor si erorilor

46. Constanta Bunea - 17/05/2015

Dar tuturor din Fagaras care se fac vinovati, trebuie sa li se confiste averile, asta pentru ca nu numai acestei familii au facut rau, cred ca sunt zeci de familii cu diverse situatii. Au vazut ca a mers la o familie, au continuat.Urgent Iohanis sa ia masuri, sa se faca o ancheta ampla, sa se constate ce averi au fiecare in parte si cum au fost obtinute si daca din salariul lor au avut cum sa-si faca o mica avere daca nu cumva s-au mai si distrat in tari… indepartate. Acestia imi permit sa spun (daca asa au procedat cu aceasta familie, si altele) ca sunt niste criminali care merita ca dupa preluarea averilor sa fie trimisi in SAHARA.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: