jump to navigation

Executarea silita fara acordul instantei este neconstitutionala 16/04/2009

Posted by moderat in banci, credite.
Tags: , ,
add a comment

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a hotarat, la data de 31 martie 2009, ca prevederile Codului de Procedura Civila privind inceperea executarii silite fara acordul instantei sunt neconstitutionale.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate admisa de CCR, prin decizia nr. 458 din 31 martie 2009, l-a constituit art.373(1) din Codul de procedura civila, astfel cum a fost modificat prin art.I pct.13 din Legea nr.459/2006, avand urmatorul cuprins: „Cererea de executare silita se depune la executorul judecatoresc, daca legea nu prevede altfel.”

Executorul judecatoresc este dator sa staruie, prin toate mijloacele admise de lege, pentru realizarea integrala si cu celeritate a obligatiei prevazute in titlul executoriu si pentru respectarea dispozitiilor legii, a drepturilor partilor si ale altor persoane interesate.

In interesul executarii, executorul judecatoresc poate cere debitorului sa dea o declaratie scrisa cu privire la veniturile si bunurile sale si locul unde se afla acestea.

In situatia prevazuta de art. 371(7) alin. 1, executorul judecatoresc este dator sa puna in vedere partii sa-si indeplineasca de indata obligatia de avansare a cheltuielilor de executare .”

CCR subliniaza ca, in forma anteriora modificarii, textul de lege indeplinea exigentele unui proces echitabil, plasand executarea silita sub controlul instantei de judecata, inca de la debutul acestei proceduri.

In redactarea anterioara modificarii aduse prin art.I pct.13 din Legea nr.459/2006, articolul 3731din Codul de procedura Civila avea urmatorul cuprins : “Cererea de executare silita se depune la executorul judecatoresc, daca legea nu dispune altfel. Executorul judecatoresc va solicita incuviintarea executarii de catre instanta de executare, careia ii va inainta, in copie, cererea creditorului urmaritor si titlul executoriu.

Instanta incuviinteaza executarea silita prin incheiere data in camera de consiliu, fara citarea partilor. Incheierea prin care presedintele instantei admite cererea de incuviintare a executarii silite nu este supusa nici unei cai de atac. incheierea prin care se respinge cererea de incuviintare a executarii silite poate fi atacata cu recurs de catre creditor, in termen de 5 zile de la comunicare.

Dupa incuviintarea cererii, instanta va alcatui un dosar privind executarea, la care executorul judecatoresc este obligat sa depuna cate un exemplar al fiecarui act de executare, in termen de 48 de ore de la efectuarea acestuia.”

Motivele neconstitutionalitatii textului normativ

Potrivit CCR, prin inlaturarea controlului judecatoresc asupra inceperii executarii silite, s-a conferit executorului judecatoresc competenta de a decide cu privire la legalitatea si temeinicia cererii de executare silita, activitate ce constituia atributul instantei de judecata

„Conferirea unei asemenea competente executorilor judecatoresti, care nu fac parte din autoritatea judecatoreasca si a caror activitate se afla sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei, incalca atat dispozitiile constitutionale ale art.1 alin.(4), potrivit carora „Statul se organizeaza potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor – legislativa, executiva si judecatoreasca – in cadrul democratiei constitutionale”, cat si pe cele ale art.126 alin.(1), potrivit carora „Justitia se realizeaza prin Inalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecatoresti stabilite de lege”, se mai arata in decizia CCR.

De asemenea, CCR considera, printre altele, ca lasarea unei faze a procesului civil la aprecierea reprezentantilor unui serviciu administrativ, care nu se bucura de garantiile de independenta si impartialitate ale instantei de judecata, incalca dreptul partilor la un proces echitabil consfintit de art.21 alin.(3) din Constitutie si de art.6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Curtea constata ca modificarea art.373(1 )din Codul de procedura civila prin dispozitiile art. I pct.13 din Legea 459/2006 a determinat desfiintarea unei importante garantii a dreptului la un proces echitabil al tuturor partilor implicate in procedura executarii silite, prin inlaturarea controlului instantelor judecatoresti asupra inceperii acestei proceduri

In plus, CCR apreciaza ca argumentele prezentate in expunerea de motive a Legii nr.459/2006 nu sunt de natura sa demonstreze necesitatea modificarii art.373(1) din Codul de procedura civila, in sensul eliminarii incuviintarii executarii silite de catre instanta de judecata. Astfel, potrivit expunerii de motive, inlaturarea controlului judecatoresc in aceasta etapa procesuala a fost apreciata ca fiind necesara pentru asigurarea celeritatii acestei proceduri, aratandu-se ca incuviintarea executarii silite este „considerata, in practica, ca fiind una dintre procedurile care intarzie derularea executarii.”

Cu toate acestea, Curtea arata ca art.373(1) din Codul de procedura civila, in vechea redactare, asigura o maxima celeritate a acestei proceduri, instanta solutionand cererea de incuviintare a executarii silite prin incheiere data in camera de consiliu, fara citarea partilor.

Decizia integrala